DM exam 1 CH1,2,3,4,8,9

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
369176
0
120
block

An adhesive mechanism of a dentinal bonding system is a hybrid layer. it is composed of :

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
369177
0
120
none
369178
0
120
none
369179
0
120
none
369180
0
120
none
369181
0
120
none
369182
0
120
none
369183
0
120
none
369184
0
120
none
369185
0
120
none
369186
0
120
none
369188
0
120
none
369189
0
120
none
369191
0
120
none
369192
0
120
none