Diving Procedures 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
347864
0
30
block

The superintendent may perform the role of dive supervisor if?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
347865
0
30
none
347866
0
30
none
347867
0
30
none
347868
0
30
none
347869
0
30
none
347871
0
30
none
347873
0
30
none
347875
0
30
none
347877
0
30
none
347878
0
30
none
347879
0
30
none
347880
0
30
none
347882
0
30
none
347884
0
30
none