digestive system

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
115757
0
10
block

The part of the stomach that lies above the esophagus is the..

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
115764
0
10
none
115774
0
10
none
115558
0
10
none
115564
0
10
none
115569
0
10
none
115573
0
10
none
115595
0
10
none
115609
0
10
none
115620
0
10
none
115629
0
10
none
115639
0
10
none
115650
0
10
none
115660
0
10
none
115698
0
10
none