DHCP kvíz

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
396613
0
120
block

Co znamená zkratka DHCP?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

396616
0
120
none
396617
0
120
none
396618
0
120
none
396619
0
120
none
396620
0
120
none
396622
0
120
none
396623
0
120
none
398174
0
120
none
398178
0
120
none
398179
0
120
none
398181
0
120
none
398183
0
120
none
398187
0
120
none
398190
0
120
none