Dental Radiography - Chapter 24 -Dental Caries - Study Questions

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
318192
0
120
block

Caries appears radiopaque, because more radiation passes through demineralization than through sound enamel.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)