Czasowniki (verbs)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
479890
0
60
block

Ona regularnie ....... w parku.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
479891
0
60
none
479892
0
60
none
479893
0
60
none
479894
0
60
none
479895
0
60
none
479897
0
60
none
479898
0
60
none
479900
0
60
none
479905
0
60
none
479909
0
60
none