Computing

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
78686
0
120
block

what is 10101000 in denary?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
78681
0
120
none
78683
0
120
none