CompTIA Security+ Cert Prep #17 (25)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
239495
0
120
block

Which of the following are examples of detective controls?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
239498
0
120
none
239502
0
120
none
239507
0
120
none
239510
0
120
none
239512
0
120
none
239515
0
120
none
239519
0
120
none
239521
0
120
none
239524
0
120
none