Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
586795
0
60
block

The frequency range for Bowman HF?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


586799
0
60
none
586802
0
60
none
586803
0
60
none
586805
0
60
none
586806
0
60
none
586807
0
60
none
586808
0
60
none
586809
0
60
none
586811
0
60
none
586815
0
60
none
586816
0
60
none
586819
0
60
none
586821
0
60
none
586822
0
60
none