Cognitive neuroscience - Single cell recording

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
189612
0
120
block

What is depolarisation

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
189613
0
120
none
189614
0
120
none
189615
0
120
none
189616
0
120
none
189618
0
120
none
189619
0
120
none
189620
0
120
none
189621
0
120
none
189623
0
120
none
189624
0
120
none
189626
0
120
none
189627
0
120
none
189628
0
120
none
189631
0
120
none