Memory

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
480936
0
1200
block

What was the researchers name in each study?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Coding

Capacity

Duration STM

Duration LTM

Nhấp và kéo

Jacobs Then Miller

Peterson and Peterson

Baddelly

Bahrick


480939
0
1200
none
480941
0
1200
none
480943
0
1200
none