CLINICAL CHEMISTRY-THYROID

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365175
0
60
block

TBG is increased when?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
365176
0
60
none
365178
0
60
none
365179
0
60
none
365180
0
60
none
365181
0
60
none
365182
0
60
none
365183
0
60
none
365184
0
60
none
365185
0
60
none
365186
0
60
none
365187
0
60
none
365188
0
60
none
365189
0
60
none
365190
0
60
none