CLINICAL CHEMISTRY - ENZYMES

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365267
0
60
block

Cavity where substrate binds

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
365268
0
60
none
365269
0
60
none
365270
0
60
none
365271
0
60
none
365272
0
60
none
365273
0
60
none
365274
0
60
none
365275
0
60
none
365276
0
60
none
365277
0
60
none
365278
0
60
none
365279
0
60
none
365280
0
60
none