CLINICAL CHEMISTRY- CARDIAC

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
365399
0
60
block

RBCs have ___x more LDH than serum

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
365400
0
60
none
365401
0
60
none
365402
0
60
none
365403
0
60
none
365404
0
60
none
365405
0
60
none
365406
0
60
none
365407
0
60
none
365408
0
60
none
365409
0
60
none
365410
0
60
none
365411
0
60
none
365412
0
60
none
365413
0
60
none