Christianity - Beliefs & Teaching - Denominations of the Church

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
438379
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Roman Catholic

Led by the Pope(special authority), formal and ritualised, priests cannot marry, women cannot be priests.

Bạn đã nhận được nó phải không?

438380
0
120
none
438381
0
120
none
438382
0
120
none
438383
0
120
none
438384
0
120
none
438385
0
120
none
438386
0
120
none