Chardonnay

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
513366
0
60
block

Chardonnay grows in a wide range of soils and climates

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
513367
0
300
none
513368
0
300
none
513369
0
300
none
513370
0
60
none
513381
0
300
none
513382
0
300
none