Chapter

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
81244
0
180
block

What is the difference between IPv6 routing table entries compared to IPv4 routing table entries

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
81245
0
180
none
81246
0
180
none
81247
0
180
none
81248
0
180
none
81249
0
180
none
81250
0
180
none
81251
0
180
none
81252
0
180
none
81253
0
180
none
81254
0
180
none
81255
0
180
none
81256
0
180
none
81257
0
180
none
81258
0
180
none