Chapter 080 : Urothelial Tumors of the Bladder

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
430080
0
120
block

Tumor suppressor genes are activated by:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


430081
0
120
none
430082
0
120
none
430083
0
120
none
430084
0
120
none
430085
0
120
none
430086
0
120
none
430087
0
120
none
430088
0
120
none
430089
0
120
none
430090
0
120
none
430091
0
120
none
430092
0
120
none
430053
0
120
none
430054
0
120
none