Céges vacsora

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0 [{"id":355122,"quiz_id":"17796","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-01-08 14:57:03","updated_at":"2018-01-08 14:58:00","questionName":"Ismered a koll\u00e9g\u00e1idat?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"15","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
355122
0
900
block

Ismered a kollégáidat?

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

alma

kivi

citrom

Nhấp và kéo

piros

sárga

zöld