CCNP - ROUTE

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
152855
0
60
block

What type of traffic is the EIGRP Hello packet?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
152856
0
120
none
152857
0
60
none
152858
0
60
none
152859
0
60
none
152860
0
60
none
152861
0
60
none
152862
0
60
none
152863
0
60
none
152837
0
60
none