Case 34 - Two old ladies who fell

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
339478
0
120
block

What forms the bursae, joint capsule and tendon sheaths?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


339479
0
120
none
339480
0
120
none
339481
0
120
none
339482
0
120
none
339483
0
120
none
339484
0
120
none
339485
0
120
none
339486
0
120
none
339487
0
120
none
339488
0
120
none
339489
0
120
none
339490
0
120
none
339491
0
120
none
339492
0
120
none