Cardiac embryology

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
222701
0
120
block

What forms the aorta and pulmonary artery?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


222703
0
120
none
222704
0
120
none
222706
0
120
none
222708
0
120
none
222709
0
120
none
222710
0
120
none
222711
0
120
none
222712
0
120
none
222715
0
120
none
222717
0
120
none
222718
0
120
none
222719
0
120
none