Capitals (Level 1)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
411872
0
15
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Capital of France

Paris

Bạn đã nhận được nó phải không?