CA DMV QUIZ 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
410684
0
360
block

What is the speed limit for a blind intersection?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
410685
0
360
none
410686
0
360
none
410689
0
360
none
410694
0
360
none
410697
0
360
none
410700
0
360
none
410705
0
360
none
410707
0
360
none
410711
0
360
none
410712
0
360
none
410713
0
360
none
410719
0
360
none
410721
0
360
none
410723
0
120
none