C_HANATEC_12

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
341766
0
120
block

Which system administration tasks can you perform in SAP HANA Cockpit 1.0?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)