Business Legal Environment

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307374
0
600
block

Which of these counts as a fair dismissal?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


307376
0
600
none
307378
0
600
none
307380
0
600
none
307383
0
600
none
307384
0
600
none
307385
0
600
none
307387
0
600
none
307389
0
600
none
307393
0
600
none
307398
0
600
none
307402
0
600
none
307404
0
600
none
307409
0
600
none
307412
0
600
none