British v. American English Vocabulary

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
574056
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the American word for 'trousers'?

Pants.

Bạn đã nhận được nó phải không?

574057
0
60
none