Book of Ruth

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
106857
0
30
block

What natural disaster caused Elimelech and his family to move to Moab?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)