Bonding

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
20339
0
15
block

What type of bonding happens in Sodium Chloride

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


20340
0
15
none
20341
0
15
none
20342
0
15
none
20343
0
15
none
20344
0
15
none
20345
0
15
none
20346
0
15
none
20347
0
15
none
20348
0
15
none
20349
0
15
none
20350
0
15
none
20351
0
15
none
20352
0
15
none