Bombing of Darwin quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
208774
0
60
block

How many times did the Japanese do an air attack on Darwin

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
208775
0
120
none