Binary Logic Test 1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
6517
0
60
block

1101 binary divided by 0010 binary equals

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
6518
0
120
none
6519
0
60
none
6520
0
120
none
6521
0
120
none
6523
0
120
none
6524
0
120
none
6525
0
120
none
6526
0
60
none
6527
0
60
none
6529
0
60
none
6530
0
60
none
6531
0
60
none
6532
0
60
none
6533
0
60
none