BibleTest

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
304839
0
888
block

Now in the first year of Cyrus king of ____

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
304840
0
888
none
304841
0
888
none
304842
0
888
none
304843
0
888
none