Bible Bowl Sample Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
419212
0
30
block

Dan. 1:1 Who was the king that besieged Jerusalem in the 3rd year of Jehoiakim's reign?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
419213
0
30
none
419214
0
30
none
419215
0
30
none