Bernt & Kotill presenterer: Pub Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
9222
0
650
block

Hvem var Carl Berner?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


9223
0
60
none
9224
0
60
none
9225
0
60
none
9226
0
60
none
9227
0
60
none
9228
0
60
none
9229
0
60
none
9230
0
60
none
9231
0
60
none
9232
0
60
none
9233
0
60
none
9234
0
60
none
9235
0
60
none
9236
0
60
none