BEC Quiz 4

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
146193
0
300
block

This component of internal control concerns testing the system and its data.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
146194
0
300
none
146195
0
300
none
146196
0
300
none
146197
0
300
none
146198
0
300
none
146199
0
300
none