BCS MCQ : 27

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
552704
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

জার্মানির বন শহরে ২০১৭ সালের ৬-১৭ নভেম্বর বিশ্ব জলবায়ু বিষয়ক COP 23 সম্মেলনে বিশ্বের কতটি দেশ অংশগ্রহণ করে?

১৯৭ টি দেশ

Bạn đã nhận được nó phải không?

552705
0
60
none
552706
0
60
none
552707
0
60
none
552708
0
60
none
552709
0
60
none
552710
0
60
none
552711
0
60
none
552712
0
60
none
552700
0
60
none
552701
0
60
none
552702
0
60
none
552703
0
60
none