BCS MCQ : 25

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
552623
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

৬০৭. সফটওয়্যার কি?

কম্পিউটার অপারেশনের জন্য প্রোগ্রাম

Bạn đã nhận được nó phải không?

552624
0
60
none
552625
0
60
none
552626
0
60
none
552627
0
60
none
552628
0
60
none
552629
0
60
none
552630
0
60
none
552631
0
60
none
552632
0
60
none
552633
0
60
none
552634
0
60
none
552635
0
60
none
552636
0
60
none
552637
0
60
none