BCS MCQ : 24

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
552615
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

৩২ বিট এবং ৬৪ বিটের সকল কম্পিউটারে সাধারণত কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?

বাইনারি

Bạn đã nhận được nó phải không?

552616
0
60
none
552617
0
60
none
552618
0
60
none
552619
0
60
none
552620
0
60
none
552621
0
60
none
552622
0
60
none