BCS MCQ : 24

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
552600
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

৫৮৩. যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বেচা-কেনা করা হয় তাকে কি বলে?

অনলাইন মার্কেটপ্লেস বা ই-কমার্স সাইট বা অনলাইনে কেনা-বেচার সাইট

Bạn đã nhận được nó phải không?

552601
0
60
none
552602
0
60
none
552603
0
60
none
552604
0
60
none
552605
0
60
none
552606
0
60
none
552607
0
60
none
552608
0
60
none
552609
0
60
none
552610
0
60
none
552611
0
60
none
552612
0
60
none
552613
0
60
none
552614
0
60
none