Bar Drinks

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
515482
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Bloody Mary: a.) Vodka, clamato juice, worcestershire, tabasco, salt & pepper b.) Vodka, tomato juice, worcestershire, tabasco, salt & pepper c.) Vodka, tomato juice, worcestershire, tabasco, angostura bitters

b.) Vodka, tomato juice, worcestershire, tabasco, salt & pepper

Bạn đã nhận được nó phải không?

515483
0
60
none