Bandplan

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
274414
0
120
block

24 MHz-bandet

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
274415
0
120
none
274416
0
120
none
274417
0
120
none
274418
0
120
none
274419
0
120
none
274420
0
120
none
274421
0
120
none
274422
0
120
none
274423
0
120
none
274424
0
120
none
274425
0
120
none
274426
0
120
none
274427
0
120
none
274428
0
120
none