B1 Grammar

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
586353
0
60
block

When building a passive sentence, a Dativ noun stays as/changes to

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

586354
0
60
none
586355
0
60
none
586356
0
60
none
586357
0
60
none
586359
0
60
none
586361
0
60
none
586363
0
60
none
586364
0
60
none
586365
0
60
none