Astronomy 3.2 Observing the night Sky

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
209695
0
360
block

What is Declination (Dec)?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
209696
0
360
none
209697
0
420
none
209698
0
360
none
209699
0
540
none
209700
0
420
none
209703
0
480
none
209705
0
600
none
209710
0
540
none
209711
0
420
none
209712
0
480
none