Astronomy 2.3 Solar System Discoveries

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
208170
0
360
block

Who was Ptolemy?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


208171
0
420
none
208172
0
300
none
208173
0
360
none
208174
0
360
none
208175
0
300
none
208176
0
360
none
208177
0
540
none
208178
0
420
none
208184
0
300
none
208187
0
360
none
208188
0
480
none
208189
0
480
none
208190
0
360
none
208191
0
480
none