Assembly

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
313738
0
120
block

Movlw

Điền vào chỗ trống  

(0/0)move literal to working register313739
0
120
none