Aseptic techniques

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
127043
0
120
block

What medium is needed for culturing cells?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


127044
0
120
none
127045
0
120
none
127046
0
120
none
127047
0
120
none
127048
0
120
none
127049
0
120
none