Are you a wood expert?

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
225444
0
300
block

What is the Janka Scale?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
225445
0
300
none
225446
0
300
none
225447
0
300
none
225448
0
300
none
225449
0
300
none
225450
0
300
none
225451
0
300
none
225452
0
300
none
225453
0
300
none