Апаратне забезпечення комп'ютера

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
114950
0
120
block

Монітори мають такі характеристики...

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
114905
0
120
none
114906
0
120
none
114679
0
120
none
114943
0
120
none