Antibiotics

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
11967
0
300
block

Is Benzylpenicillin bactericidal or bacteristatic

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
11969
0
120
none