Anglo Saxon England

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
143279
0
60
block

What date did Harald Hadrada and Tostig Godwinson arrive in England?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
143280
0
120
none
143284
0
180
none
143285
0
120
none
143286
0
120
none
143287
0
180
none
143288
0
120
none
143289
0
120
none